Fedtstoffer og kolesterol (LDL og HDL).

Fedtstof er nødvendigt for livets opretholdelse. Dels indgår det som en væsentlig bestanddel af organismens væv, dels er det reservebrændstof for organismens forbrænding, når der ikke er sukker til rådighed. To typer fedtstof, kolesterol og triglycerid, er risikofaktorer ved udvikling af åreforkalkning. triglycerid findes i planteolier (flydende), plantefedt (fast form) og animalsk fedt (fast form). Kolesterolen findes kun i animalske produkter som f.eks. æg, smør og kød.
Til inspiration for din helbredsplan vil jeg her præsentere, hvordan de forskellige former for fedtstof kan have indflydelse på helbredet.

Kolesteroler: total kolesterol, LDL-kolesterol, VLDL-kolesterol, HDL-kolesterol, Lipoprotein A.

Triglycerider: mættede fedtsyrer, enkelt- og flerumættede fedtsyrer, transfedtsyrer.

Anbefalinger:

Følgende anbefalinger er opsummeringer af de videnskabelige artikler der gennemgås mere detaljeret i forbindelse med de enkelte emner.

• Total kolesterol mindre end 5,2 mmol/l (50 %), mindre end 6,2 mmol/l (25 %), mindre end 7,2 mmol/l (15 %). Midler til mål: kærlig omsorg, stressreduktion, motion og afspænding. Det forekommer sandsynligt, om end det ikke er videnskabeligt afklaret, at disse forhold også har en gunstig indflydelse på de øvrige fedtstoffer i blodet. Derudover hjælper en kost, der indeholder fisk, planteolier (flerumættede fedtsyrer – se disse), frugt og grønt, nødder og soja, hvidløg, plantefibre, te, medicin.
• Triglycerid mindre end 109 mmol/l (50 %), mindre end 160 mmol/l (25 %). Midler til målet: Kost med fisk, soja, hvidløg, te, frugt og grønt.
• LDL-Kolesterol mindre end 3,5 mmol/l (gevinsten er positiv, men af ubestemt størrelse). Midler til målet: Kost med fisk, planteolier, nødder, soja, hvidløg, plantefibre, te, medicin, frugt og grønt.
• VLDL-kolesterol mindre end 1,1 mmol/l (gevinsten er positiv, men af ubestemt størrelse). Midler til målet: Kost med vitamin B3 eller som kosttilskud. Kan ikke påvirkes af medicin.
• HDL-kolesterol højere end 1,2 mmol/l (gevinsten er positiv, men af ubestemt størrelse). Midler til målet: Vægttab, kost med vitamin B3 eller som kosttilskud, hvidløg, te, alkohol. Kan ikke påvirkes af medicin.
• Lipoprotein A mindre end 300 mmol/l (gevinsten er positiv, men af ubestemt størrelse). Midler til målet: Kost med fisk, planteolier, nødder, soja, hvidløg. Vitamin B3 som kosttilskud eller i kosten. Kan ikke påvirkes af medicin.

Forholdet mellem indholdet af de forskellige fedtstoffer i blodet foregår dels ved direkte måling (total kolesterol, HDL-kolesterol og triglycerid), dels ved beregning (LDL-kolesterol: LDL-kolesterol = total kolesterol – HDL-kolesterol – triglycerid/2,2). Det betyder for eksempel, at hvis det lykkes via ændret levevis at sænke et forhøjet triglyceridindhold, samtidig med at total kolesterol og HDL kolesterol forbliver uændret, skal du ikke beklage, at LDL-kolesterol stiger.
I dine bestræbelser på at nedsætte fedtindholdet i blodet kan det være hensigtsmæssigt at forsøge at vægte de mulige initiativer mod hinanden. Skulle jeg bidrage til en sådan vægtning, ville mit bedste skøn være som følger (målt ud fra kombinationen af ændret fedtstof-profil og risiko for at få hjertesygdom eller dø af en sådan):

1. Jævnlig kærlig omsorg, eventuelt kombineret med leg, dans og musik: 60 %
2. Nødder (100 gram pr. uge): 50 %.
3. Undgå transfedtstoffer: 50 %
4. Medicin (kolesterolsænkende medicin/hjertemagnyl): 30 %
5. Fisk (1-2 gange om ugen): 25 %
6. Fiskeolie som kosttilskud: 10 %
7. Fiberrig kost: 30 %

Afskrift fra bogen: ”Helbred Dit Hjerte” af lægen Søren Ballegaard.
Klik her for at få dit eget GoMINIsite