Du er sikkert klogere end din borddame/bordherre? 

Hjælp vedkommende med at finde ud af hvilke ordsprog der gemmer sig bag disse sætninger!

1. Tilstedeværelsen af overflødig kulinarisk assistance kan forårsage en væsentlig forringelse af fødevarernes art, konsistens og sammensætning.

2. Selv en mindre topografisk forskydning i kørebanens overfladeprofil kan medføre en så drastisk forskydning af et vehikels massemidtpunkt, at en ulykke bliver den umiddelbare følge.

3. Blandt arten Equidae kan der, såfremt foderstofforsyningen ikke er sufficient, opstå visse interanimalske interaktioner, kendetegnet ved adfærdsmønstre af en overvejende aggressiv karakter.

4. Efter gentagne vertikale forsøg på fysisk kontakt med frugterne Sorbus aucupáriá udtalte ræven formodning om at bærrenes pH-værdi var væsentlig lavere end 7.

5. Personer der er optagne med entreprenørarbejde med henblik på overrumplende underminering af andres geofysiske eksistensgrundlag, må kalkulere med visse væsentlige statistiske risici for selv at blive ofre for ovenfor omtalte virksomhed.

6. Almenmenneskelige samhørighedsfølelser af ældre dato udviser sjældent eller aldrig begyndende tendens til oxidation.

7. Blandt endnu ikke konfirmerede personer af begge køn, der har været udsat for indgående kontakt med og kendskab til forbrændingsprocessers oxidaktive forløb, næres en udbredt modvilje mod gentagen berøring med samme.

8. Det må anses for tilrådeligt, at ansatte og selverhvervende henhørende under bagerierhvervet ikke overvurderer produktionsapparatets energetiske ydeevne og fysiske kapacitet.

9. Social nød og økonomisk elendighed er den væsentligste faktor til upåklædte hunkønsvæseners indtræden i tekstilbranchen.

10. Væske emballerede cylindriske beholdere udviser i påfaldende grad omvendt proportionalitet mellem påfyldningsgrad og akustisk evne til lydfrembringende virksomhed.

11. Individer, der er hensat i transparente domiciler, bør ikke anvende fragmenter af geologisk oprindelse som kasteskyts.


Klik her for at få dit eget GoMINIsite