Inspiration omkring samlivet.

Udgangspunktet er, at samlivet kan vare resten af livet. Heraf følger, at der principielt kun findes konstruktive løsningsmodeller ved konflikter. For at dette skal lykkes, kræves en stadig udvikling af såvel parforholdet som af hver part. Et kinesisk ordsprog udtrykker dette lidt mere poetisk: ”Rindende vand bliver aldrig råddent”.
Nedenfor er anført nogle mulige inspirationskilder.
Find dagligt én ting hos hinanden til ros/påskønnelse. Berettiget ros kan aldrig overdrives. Minimum et godt kram/knus dagligt.
Livet er for kort til daglig kritik, jammer eller klynken. Find et tidspunkt, f.eks. en gang om ugen, hvor sådanne emner tages op. Det skal forberedes med det formål at præsentere budskabet, uden at der opstår nogen tabere, og lægge op til en konstruktiv løsningsmodel. En sådan stund kan med fordel foregå under fornøjelige former: for eksempel en middag for to eller lignende. Giv jer tid til at være alene, og hav individuelle interesser.
Arrangér skiftevis en overraskelsesaften for hinanden cirka 1 gang om måneden. Eventuelt én weekend pr. halve år, og da uden børn, hvis dette er aktuelt. Vigtigt er her overraskelsesmomentet, hvorfor arrangementets indhold må holdes hemmeligt. Den arrangerende part har fuldt råderum inden for den aftalte tidsmæssige og økonomiske ramme.
Giv jer tid til at tale sammen, koordiner planer i det daglige og på lang sigt; overhold aftaler, fortæl om og engager jer i hinandens liv. Hav minimum én interesse til fælles udvikling gennem livet.
Lad jeres forskellighed blive en kilde til fornyelse.
Nedskriv hver især i enrum 5 livsdrømme, hvorom det gælder, at opfyldelsen af dem vil gøre, at I føler, at livet er vidunderligt. Før en livsdrøm ud i livet ad gangen og skift mellem hinandens drømme. Lav en plan for, hvorledes dette kan lade sig gøre.
Gør livsstatus med hensyn til helbred, samliv, familieliv, personlig udvikling, økonomi, fritidsinteresser, livsdrømme. For hvert område anføres ressourceskabende og ressourcetagende forhold. For hvert forhold anføres tillige, hvorvidt du har indflydelse på det eller ej. For overblikkets skyld kan et +/- skema eventuelt opstilles.
Opstil minimums-succeskriterier for hvert forhold inden for forskellige tidshorisonter:

• 1 uge
• 1 måned
• 1 år
• 2 år
• osv.

Er I i tvivl om jeres livs forløb, besvar da følgende spørgsmål enkeltvis og i enrum: Hvordan ville jeg leve mit liv, hvis jeg på grund af sygdom fik den besked, at jeg havde følgende livslængde tilbage: 5 år, 1 år, 1 måned, 1 uge, 1 dag, 1 time?

Hvad forhindrer dig i at tage elementer heraf op allerede i dag? 

Selvtillid

Selvtillid er et udtryk for den værdi, vi giver os selv som mennesker. At holde af/elske sig selv er en forudsætning for at kunne holde af/elske andre mennesker.
At acceptere dig selv som du er betyder ikke nødvendigvis, at du sætter lige stor pris på alle dine handlinger og/eller sider af dig selv. Men det er nemmere for dig at forbedre dine handlingsmønstre, hvis du på et grundlæggende plan accepterer dig selv. ”Hjertets” højeste formål er at elske sig selv og andre.

De følgende holdningsudsagn afspejler en positiv og hjertesund måde at forholde sig til sig selv på.

De udtrykker accept af sig selv og selvtillid.

1. Bare fordi jeg havde succes i dag eller ikke havde succes, betyder det ikke, at det også vil gå sådan i fremtiden.
2. Det er dejligt at nå sine mål i livet og modtage anerkendelse fra andre. Men dette er ikke noget, jeg behøver for at have det godt med mig selv.
3. Hvorvidt jeg er god til dette eller hint, er ikke afgørende for min værdi som menneske.
4. Alle mennesker laver fejl. Jeg kan acceptere mig selv og samtidig fortryde og føle mishag med hensyn til de fejltagelser, jeg begår.
5. Skønt jeg måske ikke kan lide visse sider af mine personlighedstræk og opførsel, kan jeg fuldt ud acceptere mig selv som menneske.

Klik her for at få dit eget GoMINIsite