Manden med de to stokker er: Blikkenslagermester Peder Christoffersen, Niløse.
Peder Christoffersen blev i en revy i 30´erne karakteriseret som "160 centimeter høj og næsten lige så bred".
Hans kone var slank som et siv, da hun og han løb på skøjter på Flommen i deres Sorø-dage. Siden forandrede
det sig en del, men "det gør ikke noget, når blot man kan arbejde", sagde hun, og arbejde kunne hun om nogen.
Ikke alene stod hun for en ikke lille husholdning med svende, piger og efterhånden fire børn. Det var også hende,
der stod for butikken og hjalp sin mand med virksomhedens regnskab. Citat: Fra Landevej 255, bind 9, side 30.
Forfatter Jørgen Mogensen.
  Sjællands Storfortinneri, Niløse.
Indehaver: Peder Christoffersen og søn.
I 1912 begyndte han og sønnen at fortinne transportspande (mælkejunger). Flere jernbanevognlæs modtog han ad gangen fra Jylland, ja helt fra Vendsyssel.
Han havde ansat 8 svende og 5 arbejdsmænd samt 2 piger. Virksomheden stoppede helt i 1914, da 1. verdenskrig brød ud, og han ikke kunne få mere tin.
Efter krigen genoptog han arbejdet med at fortinne mælkejunger. Læs mere i hans memoirer eller i "Langs Landevej 255, bind 9, Niløse sogn, af forfatter Jørgen
Mogensen".
 
Kulbækken - blev brugt til opvarmning af sengetøj, før i tiden.
Man fyldte varme kul i bækkenet og lod det gennemvarme. Efter en vis tid stak man "bækkenet" ind under dynen, for at varme sengen op, inden man lagde sig for at sove.
De brugte meget sådanne tiltag før i tiden. Dette bækken er blevet brugt under og efter 1. verdenskrig af Peder C. og hans familie.
Bækkenet er lavet af blikkenslager Peder Christoffernsen, til eget brug.
Spritkande lavet af blikkenslager Peder Christoffersen, Niløse.
Sjællands Stor Fortinneri, Nidløse.

En virksomhed som Peder Christoffersen drev sammen med sønnen før og efter 1. verdenskrig.

Uddrag fra hans dagbog:
1912 tog forretningen stærk fart. Der kom vognladninger fra Jylland, ja helt oppe fra Vendsyssel. Hele sommeren havde jeg 8 blikkenslagersvende og 5 arbejdsmænd og 2 piger. Jo, det gik hele året, men i foråret og forsommeren var der flest spande. Fortjenesten var ikke så stor, for jeg tog kun 3 kroner for en 80 punds spand at fortinne. Fortjenesten var kun 60 øre pr. spand og det var egentlig et farligt bulder for så lidt fortjeneste og alle svendene på nær en fik kost og logi og flere af dem snød mig.
Vi fortsatte i 1914 og måtte hæve om efteråret, da jeg på grund af krigen, som var mellem Tyskland og Frankrig, ikke kunne få mere tin. Jeg var nu kommet så vidt, at jeg kunne betale alle varer pr. 3 måneder og havde ingen kautionslån, de var indbetalt. Jeg havde kun en veksel på 1000 kroner med gårdmand Jørgen Andersen
Peder Christoffersen. Den lille mand med de to stokke. Om Peder skrev de i Landevej 255, at han var 1,60 meter høj og næsten lige så bred.

Peder Christoffersen var altid med, når der skete noget nyt. Den første cykel i Niløse ejede han. Han købte cyklen 2. Pinsedag 1891, og kørte den selv fra Sorø station og hjem til Niløse. Han havde aldrig cyklet før, men det gik. Cyklen kostede 117 kroner og 50 øre, og så var det endda en brugt. 2. Påskedag 1893 rejste han til Nyborg for at købe en cykel med luftringe. Cyklen skulle man selv samle, bl.a. skulle den hårdloddes (at sammenligne med en slags svejsning). Og så begyndte han at montere og sælge cykler. For cykle ville man, det var smart og hurtigt. Læs videre i Landevej 255, Bind 9, Niløse sogn, side 29, udgivet af forfatter Jørgen Mogensen, Dianalund.
ARBEJDERBEVÆGELSENS PERSONER

Uddrag fra:
Langs Landevej 255
af Jørgen Mogensen
Bind 9, Niløse sogn

Citat fra Langs Landevej 255:

En af Ove Christoffersens svende var hans svoger, Karl Jakob Hannibal Nielsen Vintersbølle. Han (KJHNV) var socialdemokrat og holdt altid fri 1. maj, for at kunne deltage i arbejdernes internationale kamp- og festdag. Hans søn Jens Vintersbølle, blev indmeldt i DSU til sin konfirmation. Selv var Ove Christoffersen Venstremand, men hans bror Carl, var Radikal. Dengang
var der isnende kulde mellem de to partier, så der blev aldrig snakket poltik ved familiesammenkomsterne.

Kilde: langs Landevej 255, bind10, side 33. Forfatter Jørgen Mogensen, Dianalund. BLIKKENSLAGERE

Uddrag fra:
Langs Landevej 255
af Jørgen Mogensen
Bind 9, Niløse sogn

Citat fra ovn. bog, side 26:
Den geografisk bedst beliggende håndværkervirksomhed var uden tvivl den, hvor blikkenslagermesteren boede.
Stedet var på hjørnet af Hovedgaden og Strædet og håndværkeren hed Christoffersen.
Tre generationer af blikkenslagere havde værksted her: Peder, Ove og Arne. INDRE MISSION

Uddrag fra:
Langs Landevej 255
af Jørgen Mogensen
Bind 9, Niløse sogn KONGSTED VANDVÆRK
Uddrag fra:
Langs Landevej 255
af Jørgen Mogensen
Bind 9, Niløse sogn
Uddrag fra: 
Langs Landevej 255 
af Jørgen Mogensen 
Bind 9, Niløse sogn Sjællands Stor-fortinneri, Nidløse. Blikkenslagermester Peder Christoffersen. 

Han havde 8 blikkenslagersvende og 5 arbejdsmænd og 2 piger ansat, da det gik heftigst til.
Uddrag fra Langs Landevej 255 af forfatter Jøgen Mogensen, Bind 9, Niløse sogn 1.
Klik her for at få dit eget GoMINIsite